I korthet

En amerikansk studie visar att permanent sommartid riskerar att leda till uppåt 6 000 fler cancerdiagnoser årligen, jämfört med om vi istället väljer normaltid. Eftersom dödligheten i cancer är ungefär 30% så motsvarar detta ungefär 2 000 onödiga dödsfall – per år!

Sommartid ger fler cancerdiagnoser

Det finns relativt nya forskningsrön som visar på ett oroande samband mellan ökad förekomst av cancer och longitudinell position. Enligt en amerikansk studie på 4 miljoner cancerfall finns det ett statistiskt signifikant samband mellan förekomst av ett flertal typer av cancer och den öst-västliga positionen – det vill säga, de människor som lever i den västra delen av en tidszon, där solen går upp vid en senare klocktid än längre österut, drabbas i högre grad av olika former av cancer. Samma effekter har setts även i exempelvis Kina och Ryssland där ökad cancerförekomst och allmänt kortare livslängd kunnat studeras i de västra delarna av tidszoner.

Värt att notera är att denna rapport pekar på att effekten beror på att man levt efter fel tid, inte på bytet av tid i sig.

Detta har relevans för Sverige under sommarhalvåret, då vi flyttar klockorna så att solen går ned en timme senare än den annars skulle ha gjort. Vid en eventuell ändring av tidszon till östeuropeisk tid, UTC+2, flyttar vi i praktiken 15° västerut och hamnar väldigt långt västerut i tidszonen. Utgår vi från resultaten i rapporten ovan och använder statistik från Socialstyrelsen så kan vi konstatera att detta skulle leda till cirka 6 000 fler cancerfall per år jämfört med ständig normaltid. Denna effekt finns till viss del redan idag men blir väldigt mycket värre av permanent sommartid som en följd av de i så fall väldigt mörka vintermorgnarna.

Läs en fördjupande artikel om uträkningen av hur permanent sommartid leder till fler cancerfall.

Även om ”ständig sommartid” skulle ge ljusare eftermiddagar uppväger detta inte den starkt negativa effekt som mörkare morgnar under vinterhalvåret skulle innebära. Den samlade folkhälso- och biologiska vetenskapen i frågan pekar helt tydligt på att hälsan istället gynnas av en konstant klocktid som ligger så nära soltiden som möjligt. Detta gäller särskilt på våra breddgrader.

I debatten diskuteras ofta effekterna av själva tidsomställningen. Det är naturligt eftersom det är något uppenbart som alla märker. De effekter som presenteras ovan är dock något som kommer smygande över relativt lång tid och sådana ignoreras tyvärr alltför ofta innan det är för sent.

De konkreta negativa effekterna av tidsomställningen brukar beskrivas som en handfull dödsfall i hjärtsvikt på våren när vi får sova mindre. Denna effekt har i studier uppmätts till 24% högre risk för hjärtinfarkt den första arbetsdagen efter tidsomställningen på våren. Det kan även handla om trötta bilförare som leder till någon extra olycka som annars inte hade hänt. Men på hösten har vi det omvända förhållandet då vi får sova en timme extra och då sjunger risken i stället med 21% enligt samma studie som ovan. Sammantaget gör det att själva tidsomställningen inte egentligen är något stort problem. Det riktiga problemet är i stället att vi riskerar att leva med fel tid. För en del av befolkningen leder det till rubbad dygnsrytm och svårigheter att sova och för hela befolkningen leder det till öka risk för cancer, depressioner och andra negativa hälsomässiga effekter som skulle drabba tusentals svenskar varje år.

Källor:

Dela den här sidan
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email