I korthet

Permanent sommartid skulle leda till markant försämrade skolresultat för svenska elever.

Normaltid ger bättre skolresultat

Studier på skolelever i delstaten Indiana i USA visar ett samband mellan val av tidszon och skolresultat. Effekten mättes på SAT-resultatet, dvs motsvarande vårt högskoleprov, och uppgick till 2%. Just delstaten Indiana är intressant för denna typ av studier då denna förhållandevis lilla delstat med homogena förhållanden inom sig rymmer två tidszoner.

Värt att notera är att förbättringen med att ha en tid som motsvarar soltiden är jämförbar med den stora förbättring som mättes i PISA-testet 2015 jämfört med resultatet från sex år tidigare. Denna förbättring lyftes fram i media som ett stor framgång.

En förändring på 2% kanske inte låter mycket men en förbättring med 2% skulle placera Sverige i toppskiktet i Europa. En försämring med 2% skulle i stället göra att vi hamnar i bottenskiktet.

Skolungdomar är särskilt utsatta för effekterna av sommartid. De behöver mörker på kvällen för att sova för att vara pigga i skolan. Effekten av sommartid blir att skolan behöver börja senare på morgonen vilket omintetgör effekten av sommartiden.

Källor:

Dela den här sidan
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email