Fakta måste få avgöra

Frågan om vilken tidszon Sverige skall tillhöra är på tok för viktig för att avgöras av tyckanden. På den här webbsidan så tar vi fasta på fakta och de pekar tydligt på att det enda rimliga valet av tid är den nuvarande svenska normaltiden, dvs UTC+1.

Förbättrad folkhälsa

Till skillnad från vad många tror så är det inte bytet av tid två gånger om året som är det stora problemet utan att tvingas att leva ur led med solen. Studier visar att permanent normaltid leder till kraftigt förbättrad folkhälsa i form av färre depressioner och tusentals färre cancerfall.

Bättre skolresultat

Studier visar att permanent normaltid leder till förbättrat skolresultat vilket gynnar våra barns möjligheter att hävda sig på en allt mer internationell arbetsmarknad.

Bevisat av forskning

De positiva effekterna av permanent normaltid har stöd av modern forskning vilket bland annat visas av 2017 års Nobelpris i medicin. Många landvinningar vad gäller vår kunskap om dygnsrytmens hälsomässiga kopplingar har gjorts det senaste decenniet och var överhuvudtaget inte kända när sommartiden infördes 1980.

Dela den här sidan
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email

Gemensam europeisk press-release och förslag på fördelning av tidszoner.