Tiden är något som vi alla kommer i kontakt med och alla har synpunkter på val av tiden. I vår kampanj och på den här webbsidan så tar vi dock fasta på fakta och de pekar tydligt på att det enda rimliga valet av tid är den nuvarande svenska normaltiden, dvs UTC+1.

Under slutet av 2018 skrev några av oss som driver frågan om normaltid en appell som sedan dess har skickats till riksdags- och EU-politiker samt journalister. I princip allt som presenteras på den här webbplatsen har sitt ursprung i de källreferenser som presenteras i det dokumentet.

Här nedan presenteras våra huvudargument. Följ gärna länkarna för att läsa mer.

Förbättrad folkhälsa

Studier visar att permanent normaltid leder till kraftigt förbättrad folkhälsa i form av färre cancerfall och färre depressioner.

Bättre skolresultat

Studier visar att permanent normaltid leder till förbättrat skolresultat vilket gynnar våra barns möjligheter att hävda sig på en allt mer internationell arbetsmarknad.

Bevisat av forskning

De positiva effekterna av permanent normaltid har stöd av modern forskning vilket bland annat visas av 2017 års Nobelpris i medicin.

Dela den här sidan
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email