I korthet

Forskarvärlden är synnerligen samstämmig vad gäller de positiva effekterna av normaltid och de stora riskerna som permanent sommartid skulle medföra.

Brett stöd inom vetenskapen

2017 gick Nobelpriset i medicin till forskning som handlade om den cirkadiska rytmen (dvs kroppens biologiska klocka). Den styr viktiga funktioner som sömn, hormonnivåer och metabolism. Forskning visar entydigt att en välfungerande dygnsrytm är viktig för vår hälsa. Störningar i den cirkadiska rytmen har bland annat kopplats till sömnproblem, depression, kognitiv dysfunktion och flera neurologiska sjukdomar. Särskilt viktigt är det enligt denna forskning med solljus tidigt på dagen.

Detta beskrivs flera artiklar: ExpressenLäkartidningenKarolinska Institutet och Dagens Medicin

På våra breddgrader, med så pass lite ljus under vinterhalvåret, är det ännu mer betydelsefullt att det ljus vi får infaller tidigt på dagen. Stress- och sömnforskare i Sverige och andra länder är kritiska till klockomställningarna, liksom till idén om att införa ständig sommartid, eftersom det har så negativa effekter på människors hälsa. Ännu mörkare morgnar på vintern riskerar att öka förekomsten av depressioner och sömnstörningar, som alltid ökar under vinterhalvåret i Sverige, och som också är ett ökande problem i samhället.

”… på hösten när vi går tillbaka till vintertid får vi mer ljus på morgonen. Den här extratimmen ljus vi får, under flera veckor på hösten, har stor betydelse för folkhälsan eftersom vi behöver morgonljuset för att reglera vår dygnsrytm”

Arne Lowden Stressforskningsinstitutet i Stockholm
Dela den här sidan
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email