I korthet

Permanent sommartid riskerar att leda till uppåt 6 000 fler cancerdiagnoser och 2 000 dödsfall årligen, jämfört med om vi istället väljer normaltid.

I valet mellan permanent sommartid och permanent normaltid är det många som tror att en timme hit eller dit inte kan spela så stor roll. Mycket i media fokuserar på själva omställningen av klockorna. Det är naturligt att omställningen hamnar i fokus då det innebär en plötslig förändring i människors vardag. Tyvärr gör det att vi negligerar faran det innebär att leva med fel tid.

Att störningar i vår biologiska klocka, det så kallade cirkadiska systemet, har kopplingar till risken att få cancer är inte kontroversiellt utan är något som varit känt i decennier. Frågan är hur detta påverkas av valet mellan permanent sommartid och permanent normaltid.

En amerikansk studie, publicerad 2017, undersökte lite drygt fyra miljoner amerikanska cancerpatienter. Specifikt tittade man på vilken longitud, det vill säga öst-västlig position, som personen levt på. Rapporten sammanfattar effekten så här:

After adjustment for age and county-level covariates, the total cancer incidence rates for counties increased significantly from eastern to western locations within time zones (Table 1; Figs. 1, and 2). The RR per five degrees of longitude toward the west (corresponding to 20 minutes’ delay of sunrise) was 1.029 [95% confidence intervals (CI), 1.017–1.041, P 1⁄4 2.7  106] for men and 1.039 (95% CI, 1.027–1.051; P 1⁄4 3.8  1010) for women.http://cebp.aacrjournals.org/content/26/8/1306.long

Med andra ord, risken ökar enligt denna studie signifikant för både män och kvinnor ju längre västerut i tidszonen man bor.

Som framgår av utdraget ur rapporten ovan så beskriver rapporten effekten per 5° västlig förflyttning vilket motsvarar en skillnad i soltid på 20 minuter. Räknar man om risken för 15° vilket motsvarar en hel tidszon och använder Socialstyrelsens statistik för Sverige enligt tabellen nedan så blir det därför (1.039^3 – 1)*28179 ytterligare cancerdiagnoser för kvinnor och (1.029^3 – 1)*32146 för män. Sammanlagt blir detta 6 306 fall eller ungefär 10.5% av antalet diagnostiserade fall om vi inte haft denna effekt.

Statstisk över cancer i Sverige. Från Socialstyrelsens Cancer i Siffror 2018.

Vad gäller dödsfall så skriver rapporten att effekten slår brett på de flesta cancerformer och även om det finns vissa små avvikelser från detta så antas därför dödsfallen på grund av dessa nya diagnoser ha samma procentuella fördelning som de nuvarande dödsfallen i cancer. De uppskattas därför till 10.5% av det nuvarande antalet som är 11 842 för män och 10 676 för kvinnor vilket motsvarar att uppskattningsvis 2 350 personer skulle dö av effekten varje år.

På den här webbplatsen har bägge dessa uppskattningar justerats ned till närmaste tusental, det vill säga ökning med 6 000 vad gäller förväntade diagnostiserade fall och 2 000 förväntade dödsfall. Per år.

Några kommentarer är på sin plats:

Studien är gjord i USA och man kan inte med säkerhet säga att samma effekt skulle fås här. Dels är demografin annorlunda och dessutom bor vi längre norrut. Det kan bli bättre men det kan även bli sämre.

Studien bygger på skillnader i bostadens longitud och inkluderar nuvarande tidsomställning. Eftersom kopplingen mellan cancer och tid huvudsakligen är kopplad till ljuset på morgonen så kan därför effekten bli ännu värre mellan permanent normaltid och permanent sommartid då man med permanent sommartid får mörkare morgnar.

Socialstyrelsens siffror inkluderar diagnostiserade personer enligt deras statistik. När ytterligare personer i och med detta får en diagnos så kan det inte uteslutas att det kommer att bli ett visst överlapp. Det vill säga, några av de 6 306 personerna ovan ingår bland dem som även får en annan cancerdiagnos. Detta antal har dock antagits vara lågt eftersom antalet diagnostiserade personer är förhållandevis litet jämfört med befolkningen i stort.

Detta är endast en studie. Det finns visserligen andra studier som visar på liknande effekter i Ryssland och Kina (referenser finns i rapporten) men mer forskning efterfrågas av författarna bakom rapporten. Vi håller med men vill samtidigt framhålla att det är med den ovan beskrivna troliga effekten skulle vara direkt ansvarslöst att driva igenom permanent sommartid så länge vi inte med säkerhet kan säga att en sådan förändring inte skulle leda till denna typ av hälsoeffekter.

Källor:

Dela den här sidan
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email