Gick det bra? Istället att bara för att säga vad svaret blir så kommer här en förklaring på uträkningen rad för rad.

Rad 1: Dagens cancerstatistik

Vårt val av tid har påverkan på en rad sjukdomar som påverkar oss alla. I den här uträkningen så har vi tagit fasta på just cancerstatistiken i Sverige. Vi blir givetvis inte av med cancer om vi väljer normaltid men vi behöver något att jämföra med.

Rad 2: Effekt på cancerfallen med permanent sommartid

Många tror tyvärr felaktigt att en timme hit eller dit inte spelar så stor roll. Studier visar dock att att det har stor påverkan. Vad gäller cancer så ökar risken med ungefär 10% om vi väljer permanent sommartid. Man har sett denna effekt i bland annat västra delarna av tidszoner i Kina och Ryssland där många människor bott med en tid som inte överensstämmer med solen. En amerikansk studie från 2017 som visar på detta samband bygger på mer än 4 miljoner cancerfall.

Rad 3: Svensk cancerstatistik

Varje år får enligt Socialstyrelsen ungefär 60 000 svenskar en cancerdiagnos. Det ingår inte i uträkningen men vi får tyvärr konstatera att sjukdomen dödar ungefär 20 000 svenskar varje år eller ungefär 30% av det antal som får en diagnos.

Med ledning av detta kan vi alltså konstatera att permanent sommartiden skulle ge ytterligare 6 000 svenskar cancer vilket skulle döda ungefär 2 000 personer. Varje år.

Rad 4: Cancerns kostnader

Cancersjukdomar i Sverige kostar samhället strax ungefär 45 miljarder kronor årligen. Det inkluderar kostnader för sjukvård, produktionsbortfall och utebliven arbetstid men inkluderar inte omätbart personligt lidande för de drabbade och deras nära och kära. Eftersom antalet cancerdiagnoser ovan är 60 000 så blir kostnaden per diagnos ungefär 750 000 kronor.

Rad 5: Kostnad för att anlägga fotbollsplaner

En konstgräsplan kostar ungefär 5 miljoner att anlägga och belysning går på en knapp miljon. Dessa siffror varierar givetvis stort och man kan komma undan billigare om man exempelvis redan har en grusplan som man gör om. För samhället är kostnaden i själva verket betydligt lägre eftersom stora delar av detta går tillbaka in i samhällsekonomin i form av skatter och ökad sysselsättning.

Rad 6: Normaltid ger mer över till annat

Så slutligen blir svaret att den kostnaden för samhället som vi skulle spara in genom att välja permanent normaltid motsvarar kostnaden för att bygga 750 nya belysta konstgräsplaner. Y=750.

Ett argument för permanent sommartid är att barn och ungdomar då skulle kunna röra sig mer i ljus. Den effekten finns kvantifierad i en rapport vad gäller omfattning och uppgår i snitt till 1.7 minuter per dag vilket har framförts som argument för sommartiden från svenska politiker. Vi anser att det är synnerligen dåligt val att årligen offra 2 000 svenskar liv för denna blygsamma effekt och anser det vara betydligt bättre att utnyttja den besparing som det innebär för samhället med normaltid att skapa bättre förutsättningar för alla svenskar att röra på sig för att därigenom bygga bättre folkhälsa.

Dela den här sidan
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email